Nasze Inwestycje

Administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Developres Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-205) przy ul. Warszawskiej 18. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi oraz w celach marketingowych administratora danych.W razie wyrażenia dodatkowych zgód dane zostaną udostępnione – w zakresie informacji objętych zgodą – w celach marketingowych podmiotom współpracującym z administratorem danych.W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych osobowych podmiotom współpracującym z Developres Sp. z o.o. będą one odrębnymi administratorami udostępnionych im danych. Nie będą one udostępniały tych danych odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zm., dalej „Ustawa”). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.