Nasze Inwestycje
Postęp prac na budynku F

Zostało zakończone fundamentowanie budynku w postaci palowania i wykonania płyty. Obecnie trwają prace przy ścianach kondygnacji „-1” oraz stropem nad tą kondygnacją. Równolegle prowadzone są prace przy izolacji ścian oraz w zakresie drenażu budynku. 
Prace przebiegają zgodnie z haromonogramem, dlatego już wkrótce będziemy mogli zobaczyć kolejne piętra, które wyrastają z ziemi.