Nasze Inwestycje
Nowoczesne centrum monitoringu na Osiedlu Zawiszy.

W czerwcu na Osiedlu Zawiszy firma Specjał uruchomiła swoje centrum całodobowego monitoringu Osiedla Zawiszy.

 

 Nasi mieszkańcy już teraz mogą się czuć jeszcze bardzie bezpieczniej