Nasze Inwestycje
Nowa, asfaltowa nawierzchnia do ul. Podkarpackiej

Wczoraj na ulicy Zawiszy pojawił się nowy "dywanik" prowadzący do ulicy Podkarpackiej. To kolejna już i za razem bardzo wygodna alternatywa dojazdu dla mieszkańców Osiedla Zawiszy. Jest to kontynuacja prac prowadzonych przy ul. Boya-Żeleńskiego, której wyasfaltowanie w ostatnim czasie również znacznie polepszyło wygodę pieszych zmierzających na ul. Architektów od ul. Dąbrowskiego i Podkarpackiej.